Jordvarme vinder mere og mere frem

De fleste der bor i byen har adgang til fjernvarme, og ifølge regler er langt de forpligtiget til at betale fjernvarme via tilslutningspligten. Det er lavet for at sikre at tilpas mange er med til at dække udgifterne til det lokale fjernvarmeværk. Dette gælder uanset om man benytter en anden opvarmningskilde såsom jordvarme, da der er en forblivelsespligt.

Bor man ikke i et område med tilslutningspligt, så har man en lang række muligheder for at opvarme sit hjem. Tidligere var det især oliefyr og lignende der blev benyttes, men i takt med at disse ældre fyr skal udskiftes, så vinder mere bæredygtige alternativer som jordvarme og luft til vand varmepumper mere og mere ind.

Etableringsomkostninger ved jordvarme

Startomkostningerne til og luft til vand varmepumper ligger i den høje ende, i forhold til andre alternativer, og kan godt ligge på den anden side af 100.000 kr. Til gengæld er driftsomkostningerne meget lave og anlægget meget effektivt. Det betyder at anlægget kan tjenes ind på under 10 år, og med en levetid på plus 20 år, så et jordvarmeanlæg en sikker investering, som samtidig også er bæredygtig. Ønsker du at vide mere om jordvarme, så kig på siden her.

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Man kan sige at et jordvarmeanlæg fungerer ligesom et køleskab med modsatte fortegn. Hvor et køleskab fjerne varme, så henter jordvarme varme fra jorden, som så kan bruges til at opvarme boligen og tilhørende brugsvand. Anlægget består af nogle slanger som graves ned i jorden. Disse kan optage varme fra jorden, som sendes til en såkaldt varmeveksler inde i jordvarmepumpen, den sørger for at varmen stiger, og kommer op i en temperatur som er høj nok til at varme boligen op.

I denne forbindelse bruger jordvarmepumpen strøm, men det smarte er at for hver kWh strøm jordvarmepumpen bruger, så får den varme der svarer til 5 kWh.

For at jordvarme skal fungere effektivt, så kræver det at man har et velisoleret hus, samt at man har et vandbåren varme system såsom gulvvarme eller store radiatorere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *