Hvordan undgår man misforståelser i ansættelsesforhold?

Det er vigtigt at vide, hvad ens forhold indebærer, når man får et nyt arbejde. Derfor anbefales der også, at man underskriver en kontrakt, der nøje fortæller, hvilke ansættelsesforhold og vilkår, man har. Denne kontrakt er ikke kun relevant for den almindelige medarbejder. Det er også en god idé at anvende en kontrakt, når man bliver ansat som direktør i et firma. Denne kontrakt kaldes for en direktørkontrakt.

Hvad er en direktørkontrakt?

Helt præcist indebærer en direktørkontakt en skriftlig aftale mellem firmaet, hvor direktøren er ansat, og direktøren selv. I denne kontrakt står de ansættelsesforhold og de vilkår, direktøren arbejder under, nedskrevet. Det betyder også, at man i tilfælde af tvivlsspørgsmål eller uenigheder om forholdene, vil kunne stå op i kontrakten og finde klar besked. Eksempelvis skal der i denne kontrakt stå, hvilke rettigheder direktøren har, samt hvilke arbejdsopgaver som direktøren forventes at lave. 

Er det lovpligtigt at udarbejde en direktørkontrakt?

Når det gælder en direktørkontrakt, afhænger det lovpligtige aspekt af, hvorvidt direktøren personligt ejer det selskab, han er direktør i. Er dette tilfældet, skal der være en direktørkontakt. Grunden til dette er, at alle aftaler der indgås mellem selskabets ejere – og i dette tilfælde også direktør – og selskabet skal udformes på et lovligt og legalt dokument. Hvis ikke direktøren ejer selskabet, hvor han er direktør, behøves der ikke laves en direktørkontrakt. Det anbefales dog altid, at man laver en sådan kontrakt. 

Hvorfor anbefales det, at man laver en direktørkontrakt?

Når aftalen og dens indhold står nedskrevet sort på hvidt, mindsker det også risikoen for eventuelle misforståelser, der kan føre til konflikter. Kontrakten er dermed en sikkerhed for, at begge parter er indforstået med aftalen og dens indhold – og kontrakten kan i tilfælde af uenighed være et opslagsværk. I kontrakt står de respektive ansættelsesforhold, og det kan eksempelvis vedrøre løn.

I de selskaber som er ejet af flere forskellige, er det særligt godt med en direktørkontrakt. Hvis én af ejerne både er medejer og direktør, er det vigtigt – for det videre samarbejdes skyld – at der er klare linjer i forhold til, hvilken ansættelsesforhold direktøren har. Hvert år bliver mange medejere af et firma uvenner på denne baggrund.

Hvad koster det at lave en direktørkontrakt?

Prisen varierer afhængigt af de aktuelle forhold – dog plejer man at sige, at det koster et par tusinde kroner. Eksempelvis er en kontrakt, hvor de kun nedskrives få forhold og forbehold billiger end en, der har mange forskellige aftaler. 

 Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?

Der er ingen lovbestemmelser, der fortæller hvad en direktørkontrakt skal indeholde. Det er en individuel sag, og kontrakten kan dermed udformes ud fra de aktuelle forhold. Et af punkterne som kan være en del af direktørkontrakten, er at udvise loyalitet overfor virksomheden. Det betyder også, at man underskriver en slags tavshedsklausul, hvor man både under og efter sin ansættelse ikke må udtale sig eller ytre sig negativt om firmaet. I direktørkontrakten kan der også stå vigtige informationer og både arbejdstiden og hvor arbejdet foregår henne. Eksempelvis hjemmearbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *